Grimmich.cz

Šimon Grimmich, Zámlčí

 

 Kniha 
Šimon Grimmich, Zámlčí
1-g Šimon Grimmich, Zámlčí
cena: 179 Kč

Zámlčí

sbírka Šimona Grimmicha

Tématem, které se v různých obměnách vine sbírkou Šimona Grimmicha, je ticho a mlčení. Jádro sbírky začal autor psát během svého pobytu v trapistickém klášteře v Novém Dvoře, jednotlivé básně a texty jsou pokusem o zachycení mnišské zkušenosti hledání a setkávání s Bohem, které se odehrává v modlitbě jakožto tichém vyčkávání a odevzdávání se. K řeči přichází mlčení věcí, odmlčení, které zůstává po těch, kdo odcházejí, a konečně tichý hlas Boží, který věčně přichází a zase kamsi mizí – sotva promluvil, už zase mlčí.

Napsali o Zámlčí

Zámlčí je vytištěno na krásném papíře, na obálce je reprodukován nový obraz Anny Sypěnové Den u kostela, kniha má klasickou záložku z tkanice a dokonce zvolený font působí jako pečlivě zvažovaný. Rozvážnost při technickém zpracování nám může prozradit něco o samotném autorovi. Čistá knihařská práce má svůj protějšek i v poetice Grimmichovy sbírky. Jedním z velkých témat jeho přírodní, duchovní a meditativní lyriky (ve volném verši a v básních v próze) je totiž jakási životní čistota a životní poctivost: být ohleduplný (k druhým lidem, ke kořenům, k životnímu prostředí), pokorný, nedělat nic napůl, ale zároveň nespěchat, počkat na ten správný okamžik... K tomu se vážou četné motivy ticha, doteků a něhy, přírody, ale i zvuků.

Michal Alexa, „Cesty debutů“, Host 2015, č. 8, s. 99—100

Přišla mi do rukou útlá knížka... probouzející schopnost úcty a úžasu a také bolest těžkopádnosti slov pojmenovávat něco, co je živé. Obvykle se divíme... když jsme zasaženi všednodenními věcmi, ať již je to cokoli z běžných každodenních činností, např. bezděčný úsměv neznámého člověka, tok vody v řece, zvuk zvonů nebo podzimní listí padající ze stromu. Naše schopnost být tím pohnut nás pak otevírá pro hlubší ponor, pro schopnost uvidět celý obraz, u kterého už není co dodat, ten obrázek je stoprocentně dokončen v tom okamžiku.

Miroslava Jirásková, Zámlčí, Gymnasion.cz

„Která knížka byla pro vás v poslední době objevem?

Sbírka básní Šimona Grimmicha Zámlčí. Hladivé čtení vnášející do atmosféry řinčení zbraní rajské zklidnění. Navíc je krásně graficky zpracována, svázána a zabalena do něžného obrazu Anny Sypěnové. To, co je pro mne jako nakladatele úžasné, je fakt, že vznikla sbírkou, díky www.hithit.com. Patrně jedna z osvobozujících cest v kultuře.“

Jiří Wald, Moje čtení, Ihned.cz

Náhled sbírky

Zpátky do kategorie Knihy.

Grimmich.cz, Alena Isabella Grimmichová a Igor Grimmich, obchod: IČ 12267716, Obchodní podmínky [PDF] a Ochrana osobních údajů [PDF]
© 2002-2018 Grimmich.
© 2002–2018 webdesign Šimon Grimmich, Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Podívejte se také na kurzy meditace, MBSR a mindfulness